//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

ყურადღება! წიგნების დასკანირების შეკვეთის დროს, გთხოვთ მიუთითოთ კონკრეტული თავები, რადგან წიგნები დიდი მოცულობისაა და დასკანირებას ბევრი დრო სჭირდება.


მეილის რეგისტრაცია სტუ-ს სტუდენტებისათვის

Email registration for GTU's students


შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა გადავიდა დისტანციურ მომსახურებაზე. იმისათვის, რომ მიიღოთ საბიბლიოთეკო მომსახურება აუცილებელია ისარგებლოთ სტუ-ს ფოსტით. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: library1@gtu.ge, bibliotekastu@gtu.ge


According to this situation GTU central library moved to distanced service. For getting the library service you must use the email of GTU. For extra information connect us: library1@gtu.ge, bibliotekastu@gmail.com


შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე შესაძლებელია Elsevier-ის ბაზებზე დისტანციური წვდომა. რეგისტრაციისას და დისტანციური მომსახურების მიღებისას უნდა გამოიყენოთ სტუ-ს მიერ შექმნილი ინსტიტუციური ელექტრონული ფოსტა. Science Direct-ის გამოყენების ინსტრუქცია: https://gtu.ge/Library/Pdf/momxmarebeli_sc_dir.pdf


ელსევიერის ბაზების მომხმარებლებს Science Direct-ზე დისტანციური წვდომის ფუნქციის გააქტიურებით შესაძლებლობა გაქვთ დისტანციური წვდომა განახორციელოთ Scopus-ის და Funding Institutional-ის ბაზებზეც.

ვერიფიკაციისთვის მიყევით შემდეგ ეტაპებს: 1. შეამოწმეთ ასახულია, თუ არა ორგანიზაციის მონაცემები ბაზაში - Check Access ფუნქციის მეშვეობით; 2. შეიყვანეთ ორგანიზაციის დასახელება და ინსტიტუციური ელექტრონული ფოსტა; 3. ელექტრონულ ფოსტაზე მოგივათ ბმული, რომელიც Get Access ფუნქციის მეშვეობით გადაგიყვანთ თქვენს პირად პროფილზე.


ელექტრონული კატალოგი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ქსელიდან!


Digital catalogue available through any net!


Log in to Your Account:
Languages: 
Powered by Koha