//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!


Welcome!


ელექტრონული კატალოგი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ქსელიდან!


Digital catalogue available through any net!


ლიტერატურის შეკვეთა შესაძლებელია ელექტრონულად, e-mail: bibliotekastu@gmail.com


Literature can be ordered by e-mail: bibliotekastu@gmail.com


Log in to Your Account:
Languages: 
Powered by Koha