//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა გადავიდა დისტანციურ მომსახურებაზე. იმისათვის, რომ მიიღოთ საბიბლიოთეკო მომსახურება აუცილებელია ისარგებლოთ სტუ-ს ფოსტით. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: library1@gtu.ge, bibliotekastu@gmail.com


According to this situation GTU central library moved to distanced service. For getting the library service you must use the email of GTU. For extra information connect us: library1@gtu.ge, bibliotekastu@gmail.com


ელექტრონული კატალოგი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ქსელიდან!


Digital catalogue available through any net!


Log in to Your Account:
Languages: 
Powered by Koha