საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

მეილის რეგისტრაცია სტუ-ს სტუდენტებისათვის

Email registration for GTU's students


საბიბლიოთეკო მომსახურებისათვის დაგვიკავშირდით: abonementi@gtu.ge (წიგნის შეკვეთა), ebiblioteka@gtu.ge ელ.ვერსიის შეკვეთა), library1@gtu.ge (წიგნის/სალექციო კურსის ელ.ვერსიის ჩაბარება)


Log in to your account:

Powered by Koha

//]]>