//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

ქოქიაური, ლამარა

საინვესტიციო მენეჯმენტი და პოლიტიკა. ტ. 1 = Investment Management and Policy. v. 1 : სახელმძღვანელო 2 ტომად = Manual in 2 volumes / ლამარა ქოქიაური ; [რედ. გივი გამსახურდია]. - თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , 2008. - 973 გვ. ილ.

ბიბლიოგრ. : 972 - 973 გვ.

ფასი: 20ლ

9789941005091 9789941005084

ეკონომიკა, მენეჯმენტი

339.727(02) /3
Languages: 
Powered by Koha