საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

Niko Muskhelishvili University Library of Georgian Technical University

Federal workforce trends / Claude R. Lewis, editor. - New York : Nova Science, 2009. - 87 p. ; ill.

Includes bibliographical references (78-79 p.) and index.

1606928309 9781606928301

Civil service

331 / 129

Powered by Koha

//]]>