//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

ლანჩავა, ო.

შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები : სახელმძღვანელო / ო.ლანჩავა, ი.ბოჭორიშვილი, საქ.ტექ.უნ-ტი.; [რეცენზ.: შ.ონიანი, ზ.ლებანიძე]. - თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005. - 38 გვ.

ფასი - 1.20 ლ.

9994048279

შრომის დაცვა

331.45(02) /5
Languages: 
Powered by Koha