საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

Niko Muskhelishvili University Library of Georgian Technical University

Bee, Marco

Econometric modeling perspectives / Marco Bee, Giuseppe Espa, Roberto Gabriele, Bernardo Maggio and Gianfranco Piras. - New York : Nova Science Publishers, 2008. - 110 p.

Includes bibliographical references (p. [99]-103) and index.

9781606921579 (hardcover) 1606921576 (hardcover)

Econometric models. Time-series analysis. Equilibrium (Economics)

330.115 / 80

Powered by Koha

//]]>