//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

1. ზოგადი და საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები : , ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია, ნ. ბოჭორიშვილი, ი. ბოჭორიშვილი; საქ. ტექ. უნ-ტი; [რეცენზ. : თ.ლაღიძე, ო.ლანჩავა]. by ჩხეიძე, ლ. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2005 . 253 გვ. : , ბიბლიოგ. : 246-248 გვ. Date:2005 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), Checked out (1),
2. შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები : , ო.ლანჩავა, ი.ბოჭორიშვილი, საქ.ტექ.უნ-ტი.; [რეცენზ.: შ.ონიანი, ზ.ლებანიძე]. by ლანჩავა, ო. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005 . 38 გვ. , ფასი - 1.20 ლ. Date:2005 Availability: Copies available: (), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (4), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (38), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2),
Actions: Add to Cart
3. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს. ნაწ.4 : , ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი, საქ.ტექ.უნ-ტი.; [რეცენზ.: ო.გელაშვილი, დ.ბურდილაძე, ა.ქუთათელაძე]. by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 . 174 გვ.: , 5 ლ. | ბიბლიოგრ.:გვ.172-174 Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
No cover image available
4. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს. ნაწ.5 : , ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი, საქ.ტექ.უნ-ტი. by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 . 131 გვ. , 5 ლ. | ბიბლიოგრ.: გვ.130-131 Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
No cover image available
5. შრომის უსაფრთხოება და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ენერგეტიკაში I ნაწილი : , ნ. ბოჭორიშვილი, გ. არაბიძე, ა. ნევეროვი, ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი ; [ რეცენ. : ი. შავთვალიშვილი, თ. მუსელიანი. რედ. : ი. მეგრელიშვილი. ]: by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ. : ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'', 2012 . 518 გვ. , ბიბლიოგრაფია. : 516-518 გვ. | ფასი : 20 ლ. Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (4), Checked out (1),
6. შრომის უსაფრთხოება და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ენერგეტიკაში II ნაწილი : , ნ. ბოჭორიშვილი, გ. არაბიძე, ა. ნევეროვი, ნ. რაზმაძე, ი. ბოჭორიშვილი ; [ რეცენ. : ი. შავთვალიშვილი, თ. მუსელიანი. რედ. : ი. მეგრელიშვილი. ] by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ. : ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'', 2012 . 492 გვ. , ფასი : 18 ლ. Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (5),
Actions: Add to Cart
7. შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები : , ო.ლანჩავა, ი.ბოჭორიშვილი, საქ.ტექ.უნ-ტი.; [რეცენზ.: შ.ონიანი, ზ.ლებანიძე]. by ლანჩავა, ო. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005 . 38 გვ. , ფასი - 1.24 ლ. Date:2005 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (22), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), Checked out (1),
8. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს. ნაწ.I I I : , ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი, საქ.ტექ.უნ-ტი. by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 . 139 გვ. , 5 ლ. | ბიბლიოგრ.: გვ.139 Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2),
Actions: Add to Cart
No cover image available
9. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს. ნაწ.I : , ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი,ნ. ჯვარელია; საქ.ტექ.უნ-ტი.; [რეცენზ.: ო.გელაშვილი, დ.ბურდილაძე, ა.ქუთათელაძე]. by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 . 115 გვ.: , 5 ლ. | ბიბლიოგრ.:გვ.115 Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
No cover image available
10. შრომის უსაფრთხოება გზების, ხიდების, აეროდრომების და სამოქალაქო მშენებლობის დროს. ნაწ.I I ; , ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ. მაჭავარიანი, საქ.ტექ.უნ-ტი.[ რეცენზ.: ო .გელაშვილი, დ. ბურდილაძე, ა. ქუთათელაძე] . by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ.: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2009 . 139 გვ. , 5 ლ. | ბიბლიოგრ.: გვ.96- 97 Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2),
Actions: Add to Cart
No cover image available
11. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები I ნაწ. = THE LABOR SAFETY OF CONSTUCTION Part I .= ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ( часть I) . , ნ. ბოჭორიშვილი, ი. ბოჭორიშვილი; სტუ; [ რეცენზ. : ო.გელაშვილი , დ. ბურდულაძე] . by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ. : [ ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2012 . 432 გვ.: , ბიბლიოგრ. : გვ.430 - 432; | ფასი - 7ლ. Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (3),
Actions: Add to Cart
12. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები II ნაწ. = THE LABOR SAFETY OF CONSTUCTION Part II .= ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ( часть II) . , ნ. ბოჭორიშვილი, ი. ბოჭორიშვილი; სტუ; [ რეცენზ. : ო.გელაშვილი , დ. ბურდულაძე, რ. იმედაძე ] . by ბოჭორიშვილი, ნ. Publication: თბ. : [ ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2012 . 519 გვ.: , ბიბლიოგრ. : გვ.517 - 519; | ფასი - 7ლ. Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (3),
Actions: Add to Cart
13. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები. I ნაწილი , ა. ფრანგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი ; [ რეცენ.-ბი : ა. ბეჟანიშვილი, ნ. რაზმაძე ; სტუ ]. by ფრანგიშვილი, არჩილი. Publication: თბ. : [ ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი ''] , 2014 . 331 გვ. ; , ბიბლიოგ. : 327-331 გვ. ; | ფასი :15 ლ. ; Date:2014 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (29), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (28), Checked out (1),
14. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები. II ნაწილი , ა. ფრანგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი ; [ რეცენ.-ბი : ა. ბეჟანიშვილი, ნ. რაზმაძე ; სტუ ]. by ფრანგიშვილი, არჩილი. Publication: თბ. : [ ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი ''] , 2014 . 452 გვ. ; , ბიბლიოგ. : 448 - 452 გვ. ; | ფასი :15 ლ. ; Date:2014 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (29), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (28), Checked out (1),
15. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები. III ნაწილი , ა. ფრანგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი ; [ რეცენ.-ბი : ა. ბეჟანიშვილი, ნ. რაზმაძე ; სტუ ]. by ფრანგიშვილი, არჩილი. Publication: თბ. : [ ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი ''] , 2014 . 313 გვ. ; , ბიბლიოგ. : 309 - 313 გვ. ; | ფასი :15 ლ. ; Date:2014 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (29), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (28), Checked out (1),
16. საინჟინრო სამუშაოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის უსაფრთხოების წესები, ცნებები და განმარტებები. IV ნაწილი , ა. ფრანგიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, ი. ბოჭორიშვილი ; [ რეცენ.-ბი : ა. ბეჟანიშვილი, ნ. რაზმაძე ; სტუ ]. by ფრანგიშვილი, არჩილი. Publication: თბ. : [ ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი ''] , 2014 . 337 გვ. ; , ბიბლიოგ. : ბიბლიოგრ.:333 - 337 გვ. ; | ფასი :15 ლ. ; Date:2014 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (29), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (29), Checked out (1),
17. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები. ნაწ.1. = THE LABOR SAFETY OF CONSTUCTION. Past 1. = ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Част 1. ელექტრონული ვერსია / by ბოჭორიშვილი, ნაომი. Publication: თბ. : 2011 . 423 გვ. : Date:2011 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
No cover image available
Languages: 
Powered by Koha