//]]>

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა

Library of Georgian Technical University

1. ინფორმატიკის საფუძვლები : , თ.მაჭარაძე, ზ. წვერაიძე ; საქართველოს ტექნიკური უნ-ტი ; [რეცენზ. არჩილ ფრანგიშვილი]. by მაჭარაძე, თ. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2009 . 341 გვ. : Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (8), Checked out (2),
2. მიკროპროცესორული ტექნიკა / , ი. შურღაია; საქ. ტექ. უნ-ტი ; [რეცენზ. : თსუხიაშვილი, გ. ბაღდავაძე]. by შურღაია, ი Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2011 . 84 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 82 ; | ფასი - 4 ლ. Date:2011 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (9), სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (3),
Actions: Add to Cart
3. კომპიუტერული ქსელები : , ა. ჩადუნელი ; [მთ. რედ. ა.ფრანგიშვილი] ; სტუ. by ჩადუნელი, ა. Publication: თბ. ; [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2010 . 390 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 389-390 ; Date:2010 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (5), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (5), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (6), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (21),
Actions: Add to Cart
4. ზოგადი ფიზიკა . ტ. II : , ა.გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე; სტუ; [რეცენზ. : ნ. კეკელიძე, კ. ცხაკაია]. by გიგინეიშვილი, ა. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი] , 2012 . 322 გვ. : , ფასი 15 ₾. Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (30), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (9), Checked out (4),
5. ქსელებისა და მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების უსაფრთხოების სკანირება (Xspider) : , ოთარ შონია, იოსებ ქართველიშვილი ; სტუ ; [რეცენზენტი კ.ოდიშარია]. by შონია, ოთარ Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2010 . 26 გვ. : , ბიბლიოგრ.: გვ. 25; | ფასი - 2 ლ. Date:2010 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (9), Checked out (1),
6. მაგნეტოქიმია. ნაწ. II , ზ. ჩაჩხიანი ; სტუ ; [ რეცენ. პროფ. გ. დარსაველიძე ; რედ. ნ. დოლიძე ; დიზ. ნ. ქარსელაძე]. by ჩაჩხიანი, ზ. Publication: თბ. : [,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''], 2011 . 368 გვ. : , ფასი -12 ლ. Date:2011 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (5), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (42),
Actions: Add to Cart
7. C++ ყველასათვის : , არჩილ ფრანგიშვილი, ოლეგ ნამიჩეიშვილი ; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ; [რედ. დავით გორდეზიანი ; რეცენზ. : კოტე კამკამიძე, ჰამლეტ მელაძე]. by ფრანგიშვილი, არჩილ Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2010 . 461 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 458-459; | ფასი - 30 ლ. Date:2010 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (13), სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (1), Checked out (2),
8. ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია = Automation of business-project management technological process : , ეკატერინე თურქია ; სტუ ; [პროფ. გ. სურგულაძის რედაქციით]. by თურქია, ეკატერინე Publication: თბ. ; ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010 . 311 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 308-311 ; | ფასი - 15 ლ. Date:2010 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
9. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ფუნქციონალური ქვესისტემები. ნაწ. 1 : , ო. გაბედავა, ს.პოჩოვიანი ; საქ. ტექ. უნ-ტი ; [რეცენზ. თ. სუხიაშვილი]. by გაბედავა, ო. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2009 . 80 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 79-80 ; | ფასი - 4 ლ. Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (4),
Actions: Add to Cart
10. კომერციული საქმიანობის მენეჯმენტი / , მ. ზუბიაშვილი; [ რეცენზ.: გ. ტყეშელაშვილი; გ. ამყოლაძე ]. by ზუბიაშვილი, მ. Publication: თბ. : "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2011 . 206 გვ. , ბიბლიოგრ. : გვ. 200-202 | ფასი. 8 ₾. Date:2011 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (25), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (18),
Actions: Add to Cart
11. ხელოვნური ნეირონული ქსელები = Artificial Neural networks : , რევი ჩოგოვაძე, რამაზ ხუროძე ; საქ. ტექ. უნ-ტი; [რეცენზ. : ოთარ ვერულავა, ზურაბ წვერაიძე]. by ჩოგოვაძე, რევი. Publication: თბ. ; [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2006 . 129 გვ. : , ბიბილიოგრ. : გვ. 126-127. | პარალ. თავფურცელი და ტექსტის ნაწილი ინგლ. ენაზე. | ფასი - 10 ლ. Date:2006 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (10),
Actions: Add to Cart
12. ავტომატიზებული მართვის მოდელები : , გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე, ქ.ნანობაშვილი; სტუ ; [რეცენზ. : თ. შეროზია, გ. ღვინეფაძე]. by გოგიჩაიშვილი, გ. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2006 . 201 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 201; | ფასი - 5 ლ. Date:2006 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
13. საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მართვის სპეციფიკური ამოცანები : , მ. ბალიაშვილი ; სტუ; [რეცენზ. : ა. გუგუშვილი, გ. ბაქრაძე]. by ბალიაშვილი, მ. Publication: თბ. ; [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2003 . 227 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 217-225. | ფასი - 2 ლ. Date:2003 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
14. სპეციალიზებული გამომთვლელი მოწყობილობები : , კ. კამკამიძე, თ.გიორხელიძე, ნ. გიორხელიძე ; სტუ ; [რეცენზ. ზ. გასიტაშვილი]. by კამკამიძე, კ. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2009 . 134 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 134 ; | ფასი - 7 ლ. Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (3),
Actions: Add to Cart
15. ციფრული სისტემების სინთეზი : , ლ. იმნაიშვილი ; ა. ფრანგიშვილი ; სტუ ; [რეცენზ. : ა. ჩადუნელი. ო. ქართველიშვილი]. by იმნაიშვილი, ლ. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2009 . 343 გვ. : , ბიბლიოგრ. : გვ. 282-296 ; | ფასი - 15 ლ. Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2),
Actions: Add to Cart
16. შრომები = Transactions = Труды. №1(483) / , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ; სარედაქციო კოლეგია : ა,ფრანგიშვილი და სხვ.   Publication: თბ. : "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2012 . 132 გვ. : Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (10),
Actions: Add to Cart
No cover image available
17. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია :   Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი], 2002 . 229 გვ. Date:2002 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1),
Actions: Add to Cart
No cover image available
18. დამცავი ჩამიწების და დანულების გათვლა სამთო-გეოლოგიურ საწარმოებში : , ნ. რაზმაძე, მ. ავალიანი, მ. ქიტოშვილი ; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი [რეცენზ. : ზ. ძოძიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი]. by რაზმაძე, ნ. Publication: თბილისი. : " ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2012 . 30 გვ. , ბიბლიოგრ. გვ.29 Date:2012 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (4), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (5), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (6),
Actions: Add to Cart
19. კომპიუტერები და კომპიუტერული ტექნოლოგიები = Windows. word, exel, powerpoint, access, internet, e-mail : , თ. მაჭარაძე, ზ. წვერაიძე ; სტუ; [რეცენზ. : ნ. ლომინაძე, ნ. ჩხეიძე]. by მაჭარაძე, თ. Publication: თბ. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი] , 2009 . 363 გვ. : , ფასი 8 ლ. Date:2009 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (14), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (1), სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა (1), Checked out (2),
20. ნეოინფორმატიკის საფუძვლები. ნაწ. 1 = The Principles of the Neuroinformatics. part 1 : , რევი ჩოგოვაძე, რამაზ ხუროძე; [რეცენზ. : მინდია სალუქვაძე, ოთარ ვერულავა]. by ჩოგოვაძე, რევი Publication: თბილისი. : [ტექნიკური უნივერსიტეტი] , 2005 . 144 გვ. : , ბიბლიოგრ. : 139-142 გვ. Date:2005 Availability: Copies available: ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (2), ცენტრალური ბიბლიოთეკა (5), Checked out (1),
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Languages: 
Powered by Koha